Onderzoek

Waar is mijn buurthuis?

Traditionele buurthuizen hebben door de decentralisatie van overheidstaken sinds januari 2015 een andere invulling gekregen. Waar burgers voorheen veelal voor activiteiten kwamen, moeten buurthuizen nu ook onderdak bieden aan organisaties die werken met psychiatrische patiënten, hulpbehoevende senioren, cliënten met drugs- en drankverslaving, gedragsproblemen, armoede, eenzaamheid. Er komen dus steeds meer bezoekers met gezondheids- en sociale problemen naar het traditionele buurthuis. De zogenaamde geëtiketteerde burger. Wat zijn de gevolgen daarvan voor de vrijwilligers die bij deze buurthuizen werken? En wat zijn de risico’s als niet-professionals verantwoordelijk worden gemaakt voor hulpvragen van buurthuisbezoekers? En waarom durft de ene welzijnsonderneming daarbij meer risico’s te nemen dan de ander?

Het onderzoek naar de veranderde buurthuiscultuur kunnen we alleen doen met uw hulp.

Wilt u meer weten over dit onderzoek of wilt u een bijdrage leveren, word vriend van het Bureau voor Lokale Zaken of maak een donatie over op de bankrekening van Stichting Lokale Onderzoeksjournalistiek, Triodosbank NL31 TRIO 0338648984 o.v.v. 'Waar is mijn buurthuis'.