Contact met I Acheampong

Ik bel met Isaac Acheampong en leg onze vraag voor. Hij vraagt of ik hem het verzoek nog eens per mail kan sturen.

16.38: mail aan Acheampong: Geachte heer Acheampong, Hierbij het verzoek om een overzicht van het aantal buurthuizen in Amsterdam Zuidoost en hun beheerders vanaf 2001 tot nu. Het zelfde verzoek (zie hieronder) stuurden we op 1 mei naar Bert Jansen. We wachten nu al bijna een maand op deze informatie, dus ik hoop dat u de gegevens uiterlijk op 1 juni kunt aanleveren.