Contact Bert jansen

We bellen met Bert Jansen en zoals dat gaat met voorlichters, vraagt hij ons het verzoek op de mail te zetten.

13.25 – mail aan Bert Jansen

Beste Bert Jansen,
Zoals telefonisch afgesproken doe ik hierbij een verzoek om informatie over buurthuizen in Zuidoost. Onder de titel „Waar is mijn buurthuis?” werken we voor het Bureau voor Lokale Zaken ( https://lokalezaken.org ) aan een journalistiek project over de rol van het buurthuis in de participatiesamenleving. Wij hebben Amsterdam Zuidoost als beginpunt gekozen omdat na onze research bleek dat daar de laatste jaren veel in beweging is. Buurthuizen sluiten, verhuizen, veranderen van naam of beheerder en nieuwe initiatieven zoals de buurtwerkkamer, nemen hun intrek op voormalige locaties. Op de sociale kaart (https://www.socialekaart.amsterdam.nl/search/trefwoord/buurtcentra/ ) kunnen we zien waar de buurtcentra zich vandaag de dag bevinden, maar we zouden graag een overzicht hebben van het verloop sinds 2001 (invoering van de euro). Daarnaast zouden we graag weten welke organisatie het beheer voert/voerde over de buurthuizen. Het zou mooi zijn als u de informatie eind deze week zou kunnen aanleveren.

We horen een week niks.