Tip de redactie

Heb je een tip? Een belangrijke kwestie dat onderzocht moet worden? Neem dan gerust contact met ons op. Dat kan door een e-mail te sturen aan tip@lokalezaken.org. Binnenkort maken we ook gebruik van Secure Drop. Wil je niets digitaal versturen? Gebruik dan het adres van de Stichting Lokale Onderzoeksjournalistiek.

Wij kijken of een onderzoeksjournalist beschikbaar is in jouw regio om vooronderzoek te doen en starten subdomein [naamstad].lokalezaken.org op indien een team aan de slag gaat. We zoeken zoveel mogelijk naar lokale deelnemers, deskundigen en burgerjournalisten om aan het onderzoek deel te nemen. 

Ook initiëren we landelijk projecten die we decentraal onderzoeken. Binnenkort starten we provinciale bureau's die kunnen helpen met het verzamelen van lokale data. Ook daar zullen we de hulp inroepen van lokale professionals en lokaal publiek.

Tips kunnen over van alles gaan: een misstand, een klacht, belangenverstrengeling, een bedreiging of machtsmisbruik. Ook de sumierste tip kan leiden tot een groot verhaal.

Het Bureau