Hoeveel buurthuizen waren er in Amsterdam Zuidoost in 2001, hoeveel zijn er nu en wat was het verloop in de tussenliggende jaren? Die vraag willen wij, Ingrid de Groot en Joost Wilgenhof, graag beantwoord hebben voor ons onderzoek naar buurthuizen in Amsterdam Zuidoost. Er bestaat een digitale sociale kaart waarop je de huidige buurthuizen kunt vinden. Die is heel handig. Zouden er ook oudere versies op het internet rondzwerven vroegen wij ons af? Maar die zijn niet te vinden. Daarna dachten we: die oude versies worden vast bewaard bij het Stadsdeel. Met één druk op de knop kan een handige communicatiemedewerker of een ambtenaar die gegevens verstrekken. Maar zo makkelijk blijkt het niet te zijn.
Eind april deden we ons eerste verzoek. Eerst bij PBAZO, het programmabureau Amsterdam Zuidoost, dat sinds 2013 het beheer voert over een aantal buurthuizen en daarna bij het stadsdeel. Eind juni hebben we nog maar een heel klein deel van de gegevens ontvangen. Hieronder een overzicht van onze pogingen en de reacties van de mensen die wij om informatie vroegen.
 • Bellen met PBAZO

  bureau

  We bellen we met PBAZO-persvoorlichter Joost Tennekes om te vragen naar een overzicht van het aantal buurthuizen in Amsterdam Zuidoost vanaf 2001 tot heden. Tennekes antwoordt dat PBAZO alleen informatie heeft vanaf 2013. Voor de jaren daarvoor moeten we bij Stadsdeel Zuidoost zijn.

 • Contact met Stadsdeel ZO

  amsterdam Zuidoost

  We bellen met Bert Jansen, persvoorlichter van het Stadsdeel Zuidoost

  12.18: Bert Jansen stuurt een sms: kan ik je later bellen?

  Ik antwoord: “Heel graag. We zijn op zoek naar informatie over buurthuizen in Zuidoost.”

 • Contact Bert jansen

  We bellen met Bert Jansen en zoals dat gaat met voorlichters, vraagt hij ons het verzoek op de mail te zetten.

  13.25 – mail aan Bert Jansen

  Beste Bert Jansen,
  Zoals telefonisch afgesproken doe ik hierbij een verzoek om informatie over buurthuizen in Zuidoost. Onder de titel „Waar is mijn buurthuis?” werken we voor het Bureau voor Lokale Zaken ( https://lokalezaken.org ) aan een journalistiek project over de rol van het buurthuis in de participatiesamenleving. Wij hebben Amsterdam Zuidoost als beginpunt gekozen omdat na onze research bleek dat daar de laatste jaren veel in beweging is. Buurthuizen sluiten, verhuizen, veranderen van naam of beheerder en nieuwe initiatieven zoals de buurtwerkkamer, nemen hun intrek op voormalige locaties. Op de sociale kaart (https://www.socialekaart.amsterdam.nl/search/trefwoord/buurtcentra/ ) kunnen we zien waar de buurtcentra zich vandaag de dag bevinden, maar we zouden graag een overzicht hebben van het verloop sinds 2001 (invoering van de euro). Daarnaast zouden we graag weten welke organisatie het beheer voert/voerde over de buurthuizen. Het zou mooi zijn als u de informatie eind deze week zou kunnen aanleveren.

  We horen een week niks.

 • Nog een keer Bert Jansen

  Ik bel Bert Jansen

  11.05 - BJ antwoordt per sms: Kan ik vanmiddag bellen?

  Ik antwoord per sms: Dat kan tot ongeveer 16.00 uur.

  13.32 - BJ antwoordt per sms: Waarschijnlijk weet ik eind vd dag meer. Je hoort zsm van me.

  16.10. Sms aan BJ: Okay Bert. Ik moet nu weg. Morgen bellen? Maar je mag me de resultaten ook mailen.

 • Bert Jansen vervolg

  13.26: sms van Bert Jansen: Hoi Joost, Je kunt meteen Janny Twigt bellen/contacten. Kan je zo verder?

  6.12 – sms aan Bert Jansen: Dat hoop ik Bert. Ik heb Janny Twigt gebeld en na geen gehoor een mail gestuurd. Maar ik zou nog steeds graag een overzicht ontvangen van de buurthuizen in stadsdeel zuidoost vanaf 2001. Heeft t Stadsdeel zo’n historisch overzicht?

  Jansen voegt het 06 nummer en het e-mailadres van mevrouw Twigt toe. Die gegevens staan niet op de site van PBAZO. Janny Twigt is directeur van PBAZO

 • Persvoorlichter

  16.32: Ik app een bevriende persvoorlichter bij de Gemeente Amsterdam.

  Hey Robert, Ik heb n overzicht vh aantal buurthuizen in Zuidoost sinds 2001 gevraagd bij jouw collega Bert Jansen. Ken je die? Voor het stadsdeel zou zo’n historisch overzicht toch niet zo ingewikkeld hoeven te zijn? Hoe zie jij dat?

 • Mail aan Janny Twigt

  16.03: Mail aan Janny Twigt. We sturen de mail aan Bert Jansen mee (van 1 mei) waarin we vragen om de buurthuisgegevens.

  Geachte mevrouw Twigt, Afgelopen week vroegen we Bert Jansen van Stadsdeel Zuidoost om onderstaande informatie. De heer Jansen heeft me uw naam en contactgegevens doorgegeven. Ik hoop dat u antwoord kunt geven. Van 12 t/m 26 mei ben ik even in het buitenland voor vakantie en werk, maar ik zal m’n mail wel af en toe checken. Ingrid is in die periode beter bereikbaar. Na terugkomst gaan we graag met u in gesprek. Kan u bijvoorbeeld op 30, 31 mei of 1 juni?

  Met dank en vriendelijke groet, Joost Wilgenhof


  17.34: mail van Janny Twigt:
  Beste Joost Wilgenhof,
  Jullie zijn welkom. Op 30 en 31 mei in de ochtend (tussen 10.00 uur en 12.00 uur) zou kunnen. Is het mogelijk om naar onze hoofdvestiging (ook een wijkcentrum) NoLIMIT te komen? Metrostation Ganzenhoef, Geldershoofd 80, 1103 BG Amsterdam Zuidoost.
  Neemt u alvast een kijkje op onze zakelijke website www.pbazo.nl. Dan kunt u aan de hand van de publicaties beoordelen wat het effect is van het wegbezuinigen van zes buurthuizen (overigens zijn het geen zes gebouwen, maar twee buurthuizen, waarvan er een OKC Plus is geworden en twee jongerenhonken waar de nodige criminaliteit was in 2009 - 2010.

  Met vriendelijke groet, Janny Twigt Directeur

 • Robert antwoordt

  12.03 - Robert antwoordt per app: Eens beste man! Ik ken hem trouwens niet. Ik kan je wel doorverwijzen naar David Pruijt. Ik stuur je z’n nummer zo. Hij coördineert communicatie on ZO.

 • Mail aan BJ

  16.58 - Mail aan BJ
  Hartelijk dank voor het doorverwijzen naar Janny Twigt. We hebben een afspraak met haar op 31 mei. Ter voorbereiding zouden we graag het al eerder gevraagde overzicht ontvangen van het aantal buurthuizen in Amsterdam Zuidoost sinds 2001. Ook zouden we graag weten welke organisatie het beheer voert/voerde over de buurthuizen.

  18.00 - BJ antwoordt per sms: Mooi! Aanleveren vd gegevens moet zeker lukken. Heeft Janny dit ook aangegeven?

  Wij antwoorden per sms: Janny heeft daarover niks aangegeven, maar voordat ik contact met jou opnam vroeg ik PBAZO college Joost Tennekes (de persvoorlichter van PBAZO) ook om de gegevens en hij verwees me voor de oudere cijfers naar het Stadsdeel.

  BJ antwoordt per sms: Top. Ik zet het door naar collega binnen het stadsdeel.

 • Mail aan BJ

  23 mei 8.51: Ingrid stuurt mail aan BJ

  Beste Bert Jansen,
  Aankomende donderdag 31 mei hebben collega Joost Wilgenhof en ik, Ingrid de Groot, een afspraak met Janny Twigt. Eerder heeft mijn collega Joost een verzoek aan u gestuurd in verband met deze afspraak, vanwege zijn vakantie en omdat de tijd begint te dringen, ontvangt u nu het verzoek nog een keer van mij.

  Het zou kunnen dat er iets mis is gegaan met versturen of het is misschien aan uw aandacht ontsnapt. We zouden graag, ter voorbereiding van het gesprek met Janny Twigt, een overzicht ontvangen van het aantal buurthuizen in Amsterdam Zuidoost sinds 2001. Tevens zouden we willen weten welke organisatie het beheer voert/voerde over desbetreffende buurthuizen.

  Ter info heb ik de eerste correspondentie onder deze email geplaatst.

 • Bert nog maar een keer

  Sms aan Bert: Beste Bert, Wie is de collega bij het Stadsdeel die inmiddels over ons verzoek gaat. Ik zou hem graag persoonlijk spreken. Het is inmiddels een maand geleden dat we een eerste verzoek deden.

  Om 15.30 bel ik nog eens. Geen gehoor.

  15.38: sms van BJ: Ik bel je zo.

  15.48: ik bel David Pruijt. De man die communicatie bij Zuidoost coördineert en wiens naam ik van een bevriende persvoorlichter had gekregen. Ik vraag Pruijt wie ik moet spreken om die buurthuisgegevens boven tafel te krijgen. Hij zegt dat hij Bert Jansen zal aanspreken.

  Dat helpt: 28 mei BJ smst: Collega Isaac Acheampong gaat jou bellen. Hg, Bert
  De heer Acheampong is Programmamanager Welzijn, Zorg en Sport, bij Stadsdeel Zuidoost

 • Contact met I Acheampong

  Ik bel met Isaac Acheampong en leg onze vraag voor. Hij vraagt of ik hem het verzoek nog eens per mail kan sturen.

  16.38: mail aan Acheampong: Geachte heer Acheampong, Hierbij het verzoek om een overzicht van het aantal buurthuizen in Amsterdam Zuidoost en hun beheerders vanaf 2001 tot nu. Het zelfde verzoek (zie hieronder) stuurden we op 1 mei naar Bert Jansen. We wachten nu al bijna een maand op deze informatie, dus ik hoop dat u de gegevens uiterlijk op 1 juni kunt aanleveren.

 • mail van Acheampong

  8.25: mail van Acheampong Hallo Joost, goedemorgen. Ik ga intern uitzoeken wie hierover informatie kan verstrekken. Naast de buurthuizen hebben we ook 4 Buurtwerkkamers.

  Hij voegt contactgegevens toe van de beheerder/projectleider van de Buurtwerkkamers 30 mei

  9.36 - Mail aan Acheampong: Hartelijk dank Isaac, Ben heel benieuwd. En we hebben al gesproken met Jurriaan Otto van de buurtwerkkamers.

  12.02 mail van Acheampong Hallo Joost, ik ben er uit. Janny Twigt, de directeur van PBAZO, (jullie hebben afspraak met haar morgen) is in de verleden de behandelende ambtenaar geweest van de buurthuizen. Zij heeft bij de afdeling MO (Maatschappelijke Ontwikkeling) gewerkt hier in Zuidoost. Zij weet dus meer van de buurthuizen.

  12.28 Mail aan Acheampong Dat is interessant. Dan vragen we haar morgen of ze nog toegang heeft tot die gegevens. Zo niet. Dan komen we weer bij je terug.

 • Mail van janny Twigt

  Janny Twigt meldt zich helaas af voor het interview en vraagt om een nieuwe afspraak.

 • Mail aan Janny Twigt

  mail aan Janny:

  Beste Janny,
  Jammer dat het interview gisteren niet door kon gaan. Gaat het weer enigszins beter? We zouden graag een nieuwe afspraak maken. Kan u woensdagochtend 6 of donderochtend 7 juni? Ter voorbereiding op het gesprek zouden we graag een overzicht hebben van het aantal buurthuizen sinds 2001 en wie hun beheerders waren. Dat verzoek deden we een maand geleden al bij Stadsdeel Zuidoost. Isaac Acheampong liet ons afgelopen week weten dat u voorafgaand aan uw Pbazo-directeurschap bij bij de afdeling MO (Maatschappelijke Ontwikkeling) in Zuidoost heeft gewerkt en de behandelend ambtenaar was voor de buurthuizen. Kunt u voor zo’n buurthuizenoverzicht zorgen?

  Met dank en vriendelijke groet, Joost Wilgenhof

 • Mail van janny Twigt

  11.39 - Mail van Janny Twigt Beste

  Joost, Ja, het gaat gelukkig weer beter. Woensdag 6 juni zou kunnen. 10.00 uur afspreken? Ik zal voorafgaand even nagaan of ik kan terugblikken tot 2001. Ik ben namelijk pas in 2008 gestart in Zuidoost.

 • Interview met janny Twigt

  a4

  6 juni – interview met Janny Twigt. Ze geeft ons dit a4tje. De handgeschreven aantekeningen zijn van ons.

  Over de periode daarvoor kan ze niet veel zeggen. We vragen hoe we dan die gegevens boven tafel krijgen. Twigt antwoordt dat er veel verloop is onder de ambtenaren die bij het Stadsdeel werken. Bijna niemand uit die periode werkt er nu nog. En die gegevens staan niet ergens in een computer of misschien op papier? Twigt heeft geen idee.