Wat hebben we journalisten te bieden?

Bureaublog

Het Bureau voor Lokale zaken is een platform voor lokale en regionale onderzoeksjournalistiek: een beveiligde samenwerkingsomgeving voor onderzoeksjournalisten, mediaredacties, deskundigen en publiek; en een presentatieplatform voor de verschillende journalistieke uitingen, waarbij we graag experimenteren met presentatiemogelijkheden. In de werkomgeving faciliteren we de redacties met onderzoeksgereedschap en een beveiligde werkruimte, waarin je ongestoord kunt werken. We verbinden de verschillende lokale redacties met elkaar zodat jullie ervaringen, methoden en technieken kunnen delen. Ook bieden we ondersteuning aan bij het aanvragen van subsidies en het verkopen van journalistieke producten en bemiddelen we bij juridische geschillen.

We zullen altijd op zoek gaan naar lokale medewerkers, lokale en regionale (onderzoeks)journalisten en deskundigen weten het beste wat er speelt in hun omgeving. Minder ervaren (onderzoeks)journalisten en burgerjournalisten worden altijd gekoppeld aan ervaren collega's zodat de kwaliteit gewaarborgd is.

De redactieraad (hoofd en eindredacteuren) bepaalt wie onderzoek kan doen voor het Bureau en in welk tijdsbestek dit zal plaatsvinden; hoeveel geld er beschikbaar is en waar publicatie plaatsvindt. Als er samengewerkt wordt met bestaande media, dan valt de eindverantwoordelijkheid onder de hoofdredacteur van het publicerend medium.

De werkomgeving
We hebben het afgelopen jaar gewerkt aan een beschermde digitale werkomgeving voor lokale onderzoeksjournalisten. In deze redactieruimte van het Bureau voor Lokale Zaken kun je alles met elkaar delen, van activiteiten tot uitgebreide documenten. Maar ook discussies aangaan of samen schrijven aan teksten, zoals scenario's en artikelen of een logboek bijhouden. Redacties kunnen onderling expertise en informatie met elkaar delen.

Met gebruik van open source software hebben we een werkomgeving ingericht waarin de verschillende stadia van journalistiek onderzoek zijn uitgezet: de hypothese / probleemstelling, onderzoeksvragen, de misstand, bronnen, hoor en wederhoor. Per redactie kunnen er onderdelen aan toegevoegd worden. We bouwen de werkruimte op maat.

De eind- of hoofdredacteur kan door middel van een notificatiesysteem op de hoogte gehouden worden van de voortgang van het onderzoek en vanuit de werkomgeving kunnen korte presentaties en verslagen worden gedeeld op het presentatieplatform van het Bureau.

Scenario's / artikelen
Samen schrijven aan teksten: de onderzoeksopzet, subsidie-aanvragen, scenario's en artikelen, een logboek bijhouden. De redactie administrator bepaalt wie welke informatie kan lezen en/of bewerken. Dat is bijvoorbeeld handig als je met externe deskundigen samenwerkt die slechts een deel van de onderzoeksresultaten hoeven te zien.

Document management
Deel documenten en bestanden, bijvoorbeeld pdf of mp3 en maak informatie op één centrale plek toegankelijk voor redactieleden en andere deelnemers.

Datasheets
Je kunt gebruik maken van een excel-omgeving waarin datasets kunnen worden aangemaakt en geanalyseerd, ook kun je per project een begroting- of urenregistratietemplate gebruiken. Datasets kunnen ook weer tussen redacties gedeeld worden.

Agenda
Een centrale agenda of per redactieruimte om bijzondere dagen of evenementen in te zetten.

Nieuws en blogs
Redactieleden kunnen hun activiteiten of nieuws direct delen met de rest van het Bureau.

Redactieruimtes
We kunnen op maat redactieruimtes aanmaken en bijhouden en de taakverdeling per project regelen via een takensysteem. Zo kun je goed bijhouden wat de status is van je projecten en alle losse taken. Interne en externe deelnemers kunnen worden uitgenodigd om (delen van) de redactieruimte te bezoeken en mee te werken.

Notificaties
Via een e-mail notificatiesysteem kunnen de deelnemers van projecten elkaar op de hoogte houden van de voortgang. Zo kan een notificatie gestuurd worden wanneer nieuwe inhoud is aangemaakt of wanneer bestaande inhoud is bijgewerkt.

Beveiligde toegang
Toegang tot de werkomgeving gaat via een VPN verbinding, met Twee Factor Authenticatie vindt een extra identificatie plaats.

Blauwdruk
Van elke redactieruimte kan een blauwdruk gemaakt worden zodat deze door een andere lokale redactie kan worden gebruikt als basis voor eigen onderzoek. Een lokaal verhaal kan daardoor landelijke dekking krijgen.

Wil je graag meewerken of wil je meer weten? Neem dan gerust contact met ons op: e-mail ons of bel 06-34103077.