Regioteams

Bureaublog

Om snel op actuele ontwikkelingen te kunnen reageren, gaat het Bureau voor Lokale Zaken regioteams samenstellen, bestaande uit een basisteam, twee regioteams en een datateam. Het basisteam bestaat uit een coördinator, een hoofdredacteur en een marketingcommunicatiemedewerker. De regioteams bestaan uit freelance onderzoeksjournalisten: minimaal één programmamaker, één researcher, en een journalist van een lokaal medium, in sommige gevallen kan een betrokken (bezorgde) burger of klokkenluider bij het onderzoek worden betrokken. Het datateam ondersteunt de twee regioteams en bestaat uit een data-onderzoeker en een data-journalist. Dit team controleert de cijfers/data van de publicaties door het Bureau, maar gaat ook zelfstandig regionaal data-onderzoek doen.

De teams doen onderzoek naar lokale/regionale kwesties. De bedoeling is dat de teams één kwestie onderzoeken, na publicatie ontstaat er ruimte voor een nieuw team.

Burgerjournalisten
Het medialandschap kent een nieuwe concurrent, namelijk het directe mediakanaal van, voor en door burgers zelf. ‘Amateurjournalisten’ met een eigen publiek podium, met groeiende politieke invloed. Het Bureau wil hen de mogelijkheid bieden om met professionele begeleiding onderzoek te doen. De burgerjournalist zal veelal het team van inside informatie voorzien en kan onderzoeksopdrachten krijgen.

De regioteams werken samen in de beveiligde digitale werkruimte dat het Bureau heeft opgezet, waarin zij methoden, technieken en informatie kunnen delen.

Geld alleen maakt niet gelukkig
We hebben dit plan ingediend bij het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, regeling Onderzoeksjournalistiek, maar onze aanvraag werd niet gehonoreerd helaas. Dat betekent dat we elders financiering moeten zoeken, er zijn steeds meer regionale mediafondsen waar we geld kunnen aanvragen, maar niet overal in Nederland bestaan die fondsen. Journalisten kunnen bij Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten (FondsBJP) onderzoekssubsidie aanvragen, maar het Bureau zal samen met de samenwerkende lokale media die inkomsten moeten matchen. Om het project van de grond te krijgen hebben we basisfinanciering nodig.

We zijn nu met onderzoek bezig in de steden Leiden, Amsterdam, Groningen en in de provincie Limburg. In Leiden gaan we onderzoek doen naar de besluitvorming rond de aanleg van de RijnlandRoute, samen met vier journalisten gaan we reconstructies, podcasts en artikelen publiceren bij verschillende media zoals het Leidsch Dagblad en UnityFM en natuurlijk op Leidse.lokalezaken.org. In Limburg onderzoeken we, met een onderzoekssubsidie van FondsBJP, Smerige Lokale Zaken, de zogenoemde spoedlocaties, (na Limburg willen we de andere provincies onderzoeken) en in Amsterdam maken we onze handen vuil aan een saneringsproject.

Aandachtsgebieden
Gemeenten krijgen steeds meer taken en macht, hoe gaan bestuurders daarmee om, kan het gemeentelijk apparaat de extra taken wel aan? Tegelijkertijd roepen de gemeentes daarbij de hulp in van burgers. Hoe verloopt dat? Hebben die burgers echt wat in de melk te brokkelen? In de onderwerpen waar we ons op richten is die wisselwerking tussen burger en politiek steeds aan de orde. Bijvoorbeeld:

- De Omgevingswet: hoe ver zijn de gemeenten, provincies en waterschappen met de voorbereidingen op deze transitie die in 2021 van kracht wordt?

- Ook kijken we naar lokale initiatieven rond de Energietransitie, waar gaat het goed of fout?

- We schenken ook aandacht aan integriteitskwesties in gemeenteraden: hoe vinden die integriteitsonderzoeken plaats en zijn die wel zo betrouwbaar?

- Krimpregio's. De groei in de steden gaat ten koste van regio’s aan de rand van Nederland, het zogeheten ‘Randland’. Als deze trend zich voortzet, zijn in 2040 het noorden van Groningen en het zuiden van Limburg en Zeeland 16% van hun inwoners kwijt. Minder mensen betekent minder handen om voorzieningen in stand te houden en zo ontstaat er een vicieuze cirkel van verschraling, vergrijzing, waardedaling en het onvermijdelijke vertrek van nóg meer mensen.

Het zijn grote onderwerpen die lokaal grote impact hebben en voor lokale journalistiek interessant zijn om te volgen en onderzoeken. Klein beginnen is het credo. Steun
Om deze plannen te realiseren hebben we steun nodig. We gaan per project lokaal financiering zoeken door bijvoorbeeld te crowdfunden, maar je kunt onze missie nu al steunen door een donatie te doen of lid te worden van het Bureau voor Lokale Zaken.

Wat wij bieden
Een belangrijk onderdeel van het Bureau voor Lokale Zaken is het presenteren van het onderzoeksproces vooraf. Gedurende het onderzoek houden de journalisten op de sub-domeinen van lokalezaken.org een blog bij. Zo kunnen leden van het Bureau, maar vooral de direct betrokkenen bij het onderzoek, de ontwikkelingen op de voet volgen: tegen welke problemen lopen de onderzoekers aan, welke journalistieke keuzes moeten ze maken, welke documenten gebruiken ze, welke methoden gebruiken ze of juist niet?

Word vriend of doneer.